logo
EINDEJAARSTIPS | Algemeen

Astrid van der Maden

23 december 2023
EINDEJAARSTIPS | Algemeen

EINDEJAARSTIPS | Algemeen

In dit artikel benoem ik een aantal wijzigingen die voor een grote groep ondernemers van belang zullen zijn. Ik heb de belangrijkste punten hierin benoemd. Uiteraard zijn er een hoop meer wijzigingen. Indien gewenst kan ik uitgebreide vakliteratuur toesturen voor diegene die het leuk vind om alles door te nemen.

 

Belastingtarieven

Box I

Het belastingtarief in BOX I voor de eerste schijf gaat heel licht omhoog (van 36,93% naar 36,97%). Tot een inkomen van € 75.518 val je in dit lagere tarief. Daarboven geldt een tarief van 49,5%.

Ongeacht het belastingtarief waar je onder valt, alle aftrekposten worden afgetrokken tegen het lage belastingtarief, behalve de lijfrente en premies arbeidsongeschiktheid. Dus ook de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling wordt tegen het lage tarief afgetrokken!

De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor ondernemers wordt 5,32% ipv 5,43%.

Box 2

Vanaf 2024 komen er 2 schijven in box 2, namelijk 24,5% belasting tot een dividend van € 67.000 en daarboven 33%. Dat is dus een forse stijging voor de hogere dividenduitkeringen (t/m 2023 geldt één tarief van 26,%). Dus als je grote dividenduitkeringen wilt doen aan privé, doe dat dan nog vóór 31 december 2023 en gaat het om dividenduitkeringen tot € 67.000, wacht dan tot 2024. 

Vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting zijn in 2024 gelijk aan die van 2023. Dus 19% over een belastbaar bedrag tot € 200.000 en 25,8% bij een belastbaar bedrag daarboven. 

 

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek (voor ondernemers met een VOF of eenmanszaak die voldoen aan het urencriterium) wordt verder afgebouwd:

2023: € 5.030
2024: € 3.750
2025: € 2.470
2026: € 1.200
2027: € 900

Hiermee worden de ondernemersvoordelen dus fors minder!

 

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een korting voor álle ondernemers in de inkomstenbelasting. Deze korting was 14% van de winst, maar deze wordt nu verlaagd naar 13,31% van de winst. 

 

Middelen

Soms kunnen door omstandigheden sterke inkomensschommelingen plaatsvinden. Vooral bij ondernemers. Dan kan het zijn dat je het ene jaar niets betaald en het andere jaar heel veel. De belastingdienst biedt de mogelijkheid om te middelen. Dat wil zeggen dat je voor drie opeenvolgende jaren kijkt of je minder belasting had betaald als je geen schommelingen had gehad in je inkomen, maar 3 jaar lang hetzelfde inkomen. Deze regeling gaat stoppen. Het laatste middelingstijdvak zal 2022-2023-2024 worden. Jullie hoeven zelf niets te doen voor de middeling. Wij bekijken voor onze klanten of iemand hier gebruik van kan maken.

 

Reiskostenvergoeding

Als je zakelijke kilometers maakt met je privé auto, dan mag je voor die kilometers € 0,21 per kilometer van je winst aftrekken. Dat tarief wordt verhoogd per 1 januari naar € 0,23. 

 

Heffingskorting

De heffingskorting is al een tijdje inkomensafhankelijk geworden. Dat wil zeggen dat hoe meer je verdient, hoe lager de heffingskorting. Voor het bepalen van de heffingskorting wordt gekeken naar je inkomen in Box 1 (werk en wonen). Vanaf 2025 zal naar je volledige verzamelinkomen worden gekeken. Daar zit dus ook je fictief rendement op vermogen bij. Vooral mensen met een laag inkomen, maar veel vermogen zullen dat gaan merken in hun belastingen vanaf 2025. 

BOX 3

Vorig jaar hebben wij een uitgebreid artikel over de wijzigingen in Box 3 op onze website geplaatst. Lees dat artikel gerust nog eens terug om weer even op het netvlies te krijgen wat er nu precies veranderd is in het systeem voor het heffen van vermogensbelasting. Er komen in 2024 een aantal kleine wijzigingen in dat nieuwe systeem. Zo zal een aandeel in een VVE of geld op een derdenrekening (notaris bijvoorbeeld) meetellen in de categorie banktegoeden in plaats van overige bezittingen. Verder wordt het tarief aan vermogensbelasting verhoogd van 32% naar 36%. De rendementspercentages voor banktegoeden en schulden zijn nog niet bekend, dat wordt in de loop van 2024 bekend gemaakt. Voor overige bezittingen gaat het rendementspercentage omlaag van 6,17% naar 6,04%. Terug naar overzicht