logo
EINDEJAARSTIPS | wijzigingen bij personeel

Astrid van der Maden

29 december 2022
EINDEJAARSTIPS | wijzigingen bij personeel

EINDEJAARSTIPS | wijzigingen bij personeel

Voor ondernemers met personeel zijn er een aantal aandachtspunten voor het aankomende jaar.

 

Reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2023 gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Vanaf 2024 gaat deze vergoeding verder omhoog naar maximaal € 0,22 per kilometer.

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling en komt dus niet ten laste van de vrije ruimte. Onze loonadministrateurs passen dit automatisch aan in de loonadministratie. Mocht je deze aanpassing niet willen doorvoeren dan verzoeken wij je om voor 10 januari 2023 met ons hierover contact op te nemen.

 

Thuiswerkvergoeding

De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding welke werkgevers aan werknemers mogen verstrekken zal per 1 januari 2023 verhoogd worden van € 2,00 naar € 2,15 per thuiswerkdag. Onze loonadministrateurs passen dit voor iedereen automatisch aan waar een thuiswerkvergoeding van toepassing is. Mocht je deze aanpassing niet willen doorvoeren dan verzoeken wij je om voor 10 januari 2023 met ons hierover contact op te nemen.

 

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt halfjaarlijks. Om de koopkracht te verbeteren wil de overheid een extra stimulans. Voor 2023 zorgt dat voor een forse loonkostenstijging.

 

Het kabinet wil werken lonender maken en het bestaansminimum verstevigen. Zeker nu de inflatie uitzonderlijk hoog is, is een verhoging van het wettelijk minimumloon van belang voor de koopkracht van werknemers. Daarom wordt het wettelijk minimumloon op 1 januari 2023 voor het eerst sinds de invoering van het WML in 1969 extra verhoogd. In 2023 gaat het wettelijk minimumloon derhalve in één keer met 10,15% omhoog.

 

Indien van toepassing zullen onze loonadministrateurs de verhoging van het wettelijk minimumloon automatisch verwerken. Ook eventuele cao verhogingen per 1 januari 2023 passen zij automatisch toe.

 

Werkkostenregeling

Zoals je weet, kun je onder de werkkostenregeling (WKR) een percentage van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. In 2023 wordt de vrije ruimte binnen de WKR tijdelijk verhoogd. Door de kostenstijging van onder andere de energiekosten, wil men dat werkgevers meer ruimte krijgen om werknemers een compensatie te kunnen geven voor de hoge (energie)prijzen via een eenmalige belastingvrije uitkering. Hierdoor wordt per 1 januari 2023 de vrije ruimte 3% (2022: 1,7%) over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Over het meerdere blijft de vrije ruimte net zoals in 2022 1,18%. Let op.  Vanaf 1 januari 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92% over de eerste € 400.000 en 1,18% over het meerdere.

 Terug naar overzicht