logo
Werkruimte aan huis

Astrid van der Maden

22 oktober 2020
Werkruimte aan huis

Werkruimte aan huis

Heel veel ondernemers werken vanuit huis. Omdat het praktisch is. Omdat het goedkoop is. Of omdat een externe ruimte gewoonweg niet nodig is in verband met de aard van de werkzaamheden. Bovendien kan een werkruimte aan huis bepaalde fiscale voordelen met zich meebrengen. Dit artikel gaat uitgebreid in op alle mogelijkheden rondom een werkruimte aan huis en de voor- en nadelen die de verschillende varianten met zich meebrengen. We beginnen met de eenmanszaak en de VOF. Verderop in het artikel lichten we toe wat een werkruimte aan huis voor een BV betekent.

Keuze?

Op het moment dat je de keuze moet maken of je iets als zakelijk aanmerkt of als privé, dan noemen we dat etiketteren. Óf je merkt iets aan als ondernemingsvermogen, óf je merkt iets aan als privévermogen. Welk etiket je op onroerend goed gaat plakken, is niet altijd een keuze. Gebruik je het pand namelijk voor meer dan 90% voor de onderneming, dan is het verplicht ondernemingsvermogen. Wordt het pand minder dan 10% voor de onderneming gebruikt is het verplicht privé vermogen. Gebruik je het onroerend goed voor meer dan 10% voor de onderneming, maar minder dan 90%, dan mag je zelf kiezen of je het pand etiketteert als ondernemingsvermogen of privévermogen. Nu is het over het algemeen zeer ongebruikelijk om een woonhuis volledig als zakelijk aan te merken. De belastingdienst zal ook oordelen op redelijkheid.  Laat je vooraf goed adviseren! Indien er sprake is van een keuze, realiseer je dan dat je de keuze eenmalig maakt en dat deze geldt voor de rest van de looptijd van de onderneming. Slechts onder bepaalde omstandigheden mag een keuze herzien worden.

Tevens heb je ook de mogelijkheid een pand gesplitst op te voeren in de administratie. Dat kan alleen als het pand ook daadwerkelijk bouwkundig splitsbaar is of zonder al te grote ingrepen zelfstandig gemaakt kan worden. Een deel van het pand is dan verplicht ondernemingsvermogen en het andere deel verplicht privévermogen. Let hierbij op dat een voorwaarde voor deze splitsing is dat het zakelijk afgesplitst deel van het pand ook niet voor privé doeleinden gebruikt mag worden.

Hierna zal ik toelichten wat de 2 verschillende etiketten betekenen voor je administratie en belastingaangiftes.

1 Ondernemingsvermogen, wat nu?

Indien het onroerend goed als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt, dan komt het pand in je administratie terecht als een bezitting. De hypotheekschuld komt tevens in je administratie terecht als schuld. Het zijn vanaf dan dus zakelijke bezittingen en schulden. Dat betekent dat kosten en opbrengsten die betrekking hebben op die bezittingen en schulden dus ook zakelijk aangemerkt worden. Denk hierbij aan de volgende kosten:

  • Energiekosten
  • Kosten om de ruimte te verbouwen of in te richten
  • Hypotheekrente
  • Etcetera

Dat deze kosten als zakelijk aangemerkt mogen worden heeft als voordeel dat je ze van je winst mag aftrekken, waardoor je minder belasting betaald. Voor de hypotheekrente heeft dat weinig voordeel, want die is bij een eigen woning normaliter ook al aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting. Maar met name verbouwingskosten kunnen nog wel eens een voordeel opleveren.

Op het moment dat je staakt met de onderneming of zodra je de woning verkoopt, vervalt het etiket ‘ondernemingsvermogen’ en wordt de woning onmiddellijk privévermogen tegen de waarde in het economisch verkeer. Als de woning of werkruimte in de loop der jaren in waarde is gestegen, wordt deze meerwaarde gezien als winst voor je onderneming. Daar betaal je dan ook inkomstenbelasting over. Als je de hele woning aanmerkt als zakelijk vermogen, hou er dan verder nog rekening mee dat je te maken krijgt met een correctie voor privé gebruik woning. ZIE STROOMSCHEMA 1

2 Privévermogen, wat nu?

Indien de woning als privévermogen wordt gekwalificeerd, kun je in principe niets doen met de kosten van je werkruimte. Wel zou je gebruik kunnen maken van de werkruimteregeling. Die wordt verderop nog toegelicht.

TIP van PIT: indien je weinig verbouwingskosten verwacht en de ruimte langdurig denkt te gaan gebruiken voor je onderneming, denk dan goed na of je de woning als zakelijk wil aanmerken (tenzij het verplicht ondernemingsvermogen is uiteraard). Als het onroerend goed flink stijgt in waarde, dan kan het om een enorm belastingbedrag gaan wat achteraf betaald moet worden. De voordelen die een zakelijke woning of werkruimte dan tot die tijd met zich hebben meegebracht, wegen dan wellicht niet op tegen het nadeel bij verkoop van de woning of staken van de onderneming!

Werkruimteregeling

Indien je pand als privé vermogen is aangemerkt, dan zou je er voor kunnen kiezen om de werkruimteregeling toe te passen. Om de werkruimteregeling toe te mogen passen moet er sprake zijn van een zelfstandige werkruimte in je woning. Er zal dan voldaan moeten worden aan een aantal voorwaarden. Zo moet de ruimte een eigen ingang hebben en een sanitaire voorziening. De ruimte zou op dezelfde wijze aan een derde verhuurd moeten kunnen worden. Richt je een slaapkamer in als kantoor, dan voldoet deze dus niet aan de voorwaarden. Ruimtes die vaak wel geschikt gemaakt zouden kunnen worden zijn garages, zijvleugels van woningen of tuinhuizen, maar vergeet dus geen toilet in deze ruimte te realiseren. Je moet in of vanuit de werkkamer ook nog voldoende verdienen. Heb je elders nog een werkkamer, bijvoorbeeld op je kantoor, dan moet je minstens 70% van je inkomen in de werkkamer aan huis verdienen. Heb je elders geen werkkamer, dan moet je minstens 70% van je inkomen in of vanuit de werkkamer verdienen en minstens 30% in de werkkamer. Voldoet je werkruimte aan al deze voorwaarden? Dan heb je een kwalificerende werkruimte en kun je dus gebruik maken van de werkruimteregeling. Let op, bij de werkruimteregeling mag je de ruimte wél nog voor privé doeleinden gebruiken. Een exclusief zakelijk gebruik is hierbij niet vereist.

Bij de werkruimteregeling ga je de werkruimte in je belastingaangifte “splitsen” van de woning, vaak op basis van vierkante meters. Het deel waar je woont blijft in je aangifte inkomstenbelasting in Box 1 en daar mag je hypotheekrente over aftrekken. Het deel van de woning dat als werkruimte wordt aangemerkt, verhuist in je aangifte naar Box 3. Het deel van de WOZ-waarde dat betrekking heeft op je werkruimte wordt dan dus gezien als vermogen in Box 3 en is eventueel belast met vermogensbelasting. De hypotheek die toerekenbaar is aan de werkruimte verhuist ook als schuld naar Box 3 en verlaagt de vermogensbelasting. Ter compensatie dat je een stuk hypotheekrenteaftrek in Box 1 kwijt raakt, mag je een percentage van de WOZ-waarde die betrekking heeft op je werkruimte aftrekken van je winst uit onderneming. Dat percentage is gelijk aan het forfaitair rendement welke door de belastingdienst wordt vastgesteld. In 2020 is dat rendement 1,789% bij een totaal vermogen van € 72.798 en bij een vermogen tussen de € 72.798 en € 1.005.573 is dat 4,185%. Dus als je voor een garage met een WOZ-waarde van € 20.000 de werkruimteregeling toepast, dan bedraagt de kostenaftrek van je winst slechts € 357,80 per jaar. Echter, mag je verder ook alle kosten aftrekken van de inrichting van de ruimte, vergelijkbaar aan de kosten die normaal een huurder zou maken als deze een werkruimte huurt. Kosten die normaliter voor rekening van een verhuurder zouden komen, kun je bij een werkruimte dus niet aftrekken. Dus als er veel ingericht en verbouwd moet worden, dan kan deze optie wellicht interessant zijn. ZIE STROOMSCHEMA 2

Huurwoning

Heb je een huurwoning met een zelfstandige werkruimte? Ook dan kun je de werkruimte aanmerken als zakelijk. Het deel van de huur dat betrekking heeft op die ruimte inclusief energiekosten en onderhoud etcetera, mag je zakelijk aftrekken. Ontvang je huurtoeslag, dan moet je een evenredig deel van de huurtoeslag tot de winst van de onderneming toerekenen.

Let op; in alle genoemde situaties gaan we er van uit dat jij en/of je fiscaal partner eigenaar zijn van de woning of de hoofdhuurder. Is je partner eigenaar of huurder van de woning en jullie zijn geen fiscaal partner, of wel fiscaal partner maar niet gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is er sprake van terbeschikkingstelling. Laat je goed informeren naar de gevolgen van terbeschikkingstelling.

Omzetbelasting

Het hele bovenstaande artikel geldt voor de inkomstenbelasting. We hebben alleen gekeken of iets als winst of kostenpost gezien mag worden en daardoor invloed heeft op de te betalen inkomstenbelasting. De omzetbelasting is een hele andere wetgeving. Voor de omzetbelasting geldt namelijk dat je de btw mag terugvragen van alles wat je voor je eigen bedrijf gebruikt mits je hiermee omzet behaalt waarover btw verschuldigd is. Uiteraard mag je de btw alleen terugvragen naar rato van het zakelijk gebruik. Het zou dus zomaar kunnen dat je voor de inkomstenbelasting niets kunt met de werkruimte aan huis, maar voor de omzetbelasting wél. Mits het zakelijk gebruik maar aantoonbaar is.

Besloten vennootschap (BV)

Indien je een BV hebt in plaats van een eenmanszaak of VOF, dan kun je geen vermogensetikettering toepassen. De woning is en blijft privé. Wel zou je de werkruimteregeling toe kunnen passen. Ook bij een BV zal eerst nagegaan moeten worden of de ruimte voldoet aan de voorwaarden voor een zelfstandige werkruimte. Indien er sprake is van een zelfstandige werkruimte, dan mag je een reële zakelijke gebruiksvergoeding voor die ruimte doorbelasten vanuit privé aan de BV. Voor de BV zijn deze kosten aftrekbaar. Echter, wordt dit in de inkomstenbelasting gezien als het ter beschikking stellen van vermogen (TBS). De verhuuropbrengsten moeten dan ook opgevoerd worden in Box 1 en eventuele kosten die gepaard gaan met deze ter beschikking stelling (zoals hypotheekrente) mogen daar vanaf getrokken worden.

TIP van PIT: denk goed na of dit wel een voordeel gaat opleveren voor jou en je onderneming. Het belastingtarief voor een BV is namelijk veel lager dan het belastingtarief in de inkomstenbelasting. Het ter beschikking stellen kan dus privé zwaarder belast worden dan wat het voordeel voor de BV is. Tenzij de BV heel veel gaat verbouwen aan de ruimte. Dan kan het wellicht nog wel een voordeel opleveren.

Overige opmerkingen

Er zijn nog een aantal extra kanttekeningen waar rekening mee gehouden dient te worden. Allereerst dien je na te gaan of voor jouw type bedrijf een vergunning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde hygiëne-eisen of eventuele overlast die je onderneming voor omwonenden kan veroorzaken. Informeer bij twijfel dus altijd even bij je gemeente!

In dit artikel zijn we met name ingegaan op de fiscale voor- en nadelen van een werkruimte aan huis. Er zijn echter ook andere voor- en nadelen te bedenken voor thuiswerken. Een aantal voordelen zijn in het begin van het artikel al benoemd. Maar realiseer je bij thuiswerken bijvoorbeeld ook dat het steeds lastiger wordt om privé en zakelijk gescheiden te houden. Ook vinden klanten een werkruimte aan huis niet altijd even professioneel. En veel ondernemers voelen zich eenzaam als ze thuiswerken. Neem bovenstaande punten dus mee in je overweging.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze…Terug naar overzicht